مراحل ترکیب رنگ کامپیوتری

روش کار برای مشتری و اپراتور بسیار ساده  و شامل مراحل زیر است. ۱-  کارت رنگ در اختیار مشتری قرار می گیرد. ۲-  مشتری با سلیقه خود رنگ را انتخاب و به اپراتور اعلام می کند. ۳-  اپراتور دستگاه کد، مقدار و نوع رنگ درخواستی مشتری را با نرم افزار وارد کامپیوتر دستگاه می کند؛[…]