رنگ کوره ای

رنگ کوره ای نوعی  پوشش صنعتی از مواد شیمیاییست که پس از پاشش بر سطح قطعه توسط حرارت سخت و یکپارچه میشود و در ۲نوع مایع و پودر وجود دارد.   رنگ کوره ای مایع چیست؟ بصورت مایع ودر ظروف گالنی عرضه میشود ، همانند سایر رنگهای مایع توسط کمپرسور و پیستوله بر قطعه پاشیده[…]