رنگ های سریع خشک

رنگ سریع خشک مهیا بر پایه مرغوبترین رزینهای الکیدی شورت اویل اصلاح شده تولید می گردد . این رنگ دارای چسبندگی بسیار خوب بوده و نیز در برابر سایش – خراشیدگی – روغنها و گریس مقاومت فوق العاده عالی دارد . این رنگ در مدت زمان کوتاهی خشک شده و دارای عمر طولانی با حفظ[…]