خط کشی معابر

اجرای خط کشی معابر نیاز به دقت و ظرافت بیشتری دارد. استفاده از شابلون خطوط، اشکال و حروف، به زیبایی کار نهایی می افزاید.