زمین نوشته ها و اشکال

زمین نوشته ها و اشکال می تواند مفهوم هشداری و اخباری (اطلاع رسانی) داشته باشند که با رنگهای متفاوت (زرد، مسی و سفید) ترسیم می شوند.

خط کشی عرضی

خط کشی های عرضی شامل خط ایست، خط حق تقدم، گذرگاه عابر پیاده و خط کشی محل های توقف، همگی به رنگ سفید است.

خط کشی طولی

خط کشی طولی انواع گوناگونی دارد که عرض و فاصله پر و خالی آنها در معابر مختلف شهر بر حسب موقعیت و سرعت طرح معبر متفاوت است.

ماشین خط کشی

اجرای خط ‌کشی های طولی با استفاده از ماشین خط کشی انجام می شود. برای این منظور رعایت برخی موارد به کیفیت نهایی پروژه های انجام شده می افزاید.

اطلاعات علمی رنگ ترافیکی

در مورد اطلاعات علمی رنگ ترافیکی می توان به ویسکوزیته، نسبت رزین فیلر، دانه بندی و پوشش دهی رنگ اشاره کرد.

خط کشی معابر

اجرای خط کشی معابر نیاز به دقت و ظرافت بیشتری دارد. استفاده از شابلون خطوط، اشکال و حروف، به زیبایی کار نهایی می افزاید.

رنگ جدول

برای اجرای رنگ روی جدول، با توجه به تفاوت های بتن با آسفالت و سایر سوطح، لازم است سطح موردنظر قبل از اجرا آماده شود تا پیوستگی یکپارچه و هموار رنگ تضمین گردد.

رنگ ترافیکی

رنگ های ترافیکی به دلیل مقاومت بالای سایشی و مقاومت های خوب مکانیکی و ضربه پذیری، انعطاف پذیری بالا برای مصارف ترافیکی و استخری در سطوح بتنی و آسفالت، پیشنهاد می گردد.

اجرای رنگ ترافیکی

آماده سازی سطح : سطح مورد نظر سطح مورد نظر که غالباً آسفالت و بتون می باشد باید از هرگونه آلودگی عاری گردد که به همین منظور می توان از روشهایی همچون اعمال فشار باد، شستشو با شوینده ها و تینرها بهره برد. بمنظور حصول چسبندگی بالاتر روی سطوح آسفالت و سیمان بایستی ذرات شن،[…]